Boubínský prales

 40 km     50 minut  

                                                         

Již v roce 1858 byl Boubínský prales vyhlášen chráněným územím a je tak třetí nejstarší českou přírodní rezervací. V minulosti býval prales hojně navštěvovaným místem. Každoročně si sem našlo cestu více než sto tisíc návštěvníků. To mělo bohužel neblahý dopad na okolní přírodu, a proto bylo jádro Boubínského pralesa (o rozloze 47 ha) oploceno a pro veřejnost zcela uzavřeno.


Je zde vybudována naučná stezka o délce necelých čtyř kilometrů. Stezka začíná u Boubínského jezírka, zahrnuje celkem osm zastávkových míst a vede po vyznačených cestách. Jedno ze stanovišť návštěvníky zavede k pozůstatkům „Krále smrků“ (dosáhl stáří 440 let, výšky 57 m a průměru kolem 160 cm, byl zničen při vichřici, která oblast postihla v roce 1970). Stezka dále pokračuje po Lubencké cestě. Jednotlivá zastávková místa informují návštěvníky o květeně a dřevinách pralesa i celé Šumavy. Návštěvník zde rovněž nalezne informace o ptactvu i zvířatech, která tu žijí a které může cestou pozorovat.