Státní zámek Hluboká

 60 km     70 minut

                                                  

Královský hrad Hluboká byl založen v pol. 13. stol. Ondřej Ungnad ze Suneka, Jáchym z Hradce a jeho syn Adam postupně přestavěli středověký hrad v renesanční sídlo. Od roku 1661 do r. 1947 byl zámek v držení rodu Schwarzenbergů, kteří jej v letech 1839 -1871 přestavěli do dnešní podoby v duchu romantické novogotiky podle vzoru anglického Windsoru. V zámku je soustředěn bohatý interiér s cenným nábytkem, jedinečné řezbářské práce, množství obrazů, vzácných goblénů, uměleckého skla a porcelánu.

Privacy settings and cookies

The website uses cookies to provide services, personalise ads and analyse traffic.

By choosing the following, you agree to our policy of personal data protection and cookies. You can change your settings at any time.

Settings